Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
meedoen samen uit de armoede

In Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zetten wij ons met het programma Meedoen, samen uit de armoede! in voor sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma start in november 2017.

Programma
Met het programma wil het Oranjefonds bevorderen dat mensen in armoede meer meedoen in onze samenleving. Aan het eind van de programmaperiode zijn de deelnemende sociale initiatieven beter toegerust en bereiken zij meer mensen. Dit doet het Oranjefonds door initiatieven te ondersteunen met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. Daarnaast stelt het Oranje Fonds ruim vier jaar financiering beschikbaar. In april start de werving voor het programma. Vanaf dat moment staat het aanvraagformulier online.

Voor wie
Het programma is bedoeld voor bestaande initiatieven die met behulp van vrijwilligers zich vooral richten op het aanpakken van de oorzaken van armoede. Projecten die inzetten op het verzachten van de gevolgen van armoede (noodhulp, voedselpakketten, e.d.) kunnen terecht in onze reguliere aanvragenprocedure.
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door