Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Inspiratiegids van Stek

In het boek staan essays, vier vrijwilligers werden geïnter-viewd en voorts zijn er bijbel-teksten, foto's, gedichten, meditatieve teksten, beeldassociaties en tafelgebeden van Haagse predikanten. De meeste bijdragen werden speciaal voor dit boek geschreven.Tal van medewerkers van Stek werkten eraan mee. Het boek heet Voor stad en kerk - inspiratiegids en stond onder redactie van Willem van der Meiden en Derk Stegeman. Het boek heeft een bredere uitstraling dan de Haagse context alleen en ligt dan ook in de winkel voor € 14,50.
Uitgeverij Skandalon maakte het boek en Rogier Chang verzorgde de fotografie. Het boek is tevens bij Stek te koop.

In dit boek laat 'Stichting Voor stad en kerk Den Haag' op welke manier de kerk zich kan inzetten voor verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. De stichting én het boek hebben deze vier kernthema's:  verbinden, beschermen, versterken, bezielen. Een mooie full colour uitgave vol inspiratie.

Uit het boek:
"Dietrich Bonhoeffer pleitte voor een kerk die voor zichzelf geen ruimte vraagt, maar ruimte weet te maken voor anderen. De kerk kan alleen werkelijk kerk zijn als ze zich binnenstebuiten keert en daadwerkelijk 'kerk-voor-anderen' is. Tegelijkertijd heeft de kerk een geheim dat zij zorgvuldig dient te bewaren. Zonder dat geheim zou de kerk het niet volhouden en oplossen in de wereld. Het gebed maakt van dat geheim de kern uit. Dit gebed kan echter niet alleen gesproken, gezongen of gevierd worden. De kerk kan haar geheim alleen bewaren door het ook te doen."

"Het is van belang dat deze mensen op eigen benen kunnen staan. Als je in kwetsbare omstandigheden leeft, vergeet je wat je kunt. Mensen versterken - dat doen we in dit project. Maar dat doen wij niet, het is geen eenrichtingsverkeer. We brengen bij deze mensen in herinnering wat ze kunnen, welke talenten en kracht ze hebben. Je wilt hun hun gevoel van eigenwaarde teruggeven."

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door