Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Inloopcentrum Hoorn zoekt coördinator

Download hier de vacature.

Het initiatief voor een laagdrempelige ontmoetingsplek kwam voort uit diaconale overwegingen, gedragen door de Raad van Kerken, i.v.m.  de nood in de samenleving van Hoorn, Zwaag, Blokker en de veranderende positie van de overheid.  Per 1 juli 2018 wordt het inloopcentrum ‘Inn de drie Tulpen’ aan het Achterom 24a / Geldersesteeg  in de binnenstad van Hoorn een gezellige en veilige ontmoetingsplek voor

 • mensen in de buurt
 • mensen die een luisterend oor nodig hebben
 • mensen die eenzaam zijn
 • mensen die met armoede te maken hebben
 • mensen die een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook, zoals het niet overweg kunnen met ingewikkelde papieren of het vastlopen bij meerdere loketten.
 
Wij zoeken een coördinator.
Taken:
 • de coördinatie in het inloopcentrum
 • organisatie rondom de activiteiten die ontplooid (gaan) worden
 • contact onderhouden met de diverse hulporganisaties waarmee samengewerkt gaat worden
 • bezoekers doorverwijzen naar hulpverleningsorganisaties
 
Gevraagd wordt:
 • affiniteit met de doelgroepen hebben
 • integer, empathisch zijn, respectvol, discreet en niet beoordelend
 • een balans kunnen houden tussen betrokkenheid en afstand houden, grenzen kunnen stellen
 • kunnen luisteren en communicatief vaardig zijn
 • organisatorische kwaliteiten hebben
 • vrijwilligers in hun taak en gedrag kunnen aansturen
 • een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
 
Wij bieden
 • een baan van 10 uur per week, met uitbreiding in 2019
 • begeleiding en advies van het bestuur
 • een training , die tevens voor de vrijwilligers verplicht is
 • een BHV-training
 
Heeft u vragen over deze vacature? Meldt u aan bij inloopcentrum ‘Inn de drie tulpen’ p/a Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn. Tel: 0229 - 249580. Of info@inndedrietulpen.nl
 
Bestuursleden zijn Freek Groenendijk, René Visser, Jan Geerlings. Actief voor de stichting zijn Anja Huisman, Joop Kalb, Leo Dirven en Burret Olde
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door