Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
beleidsplan

Raamwerk Inhoud Beleidsplan

Inleiding

HUIDIGE SITUATIE
Korte schets van het werkveld (de context – een positiebepaling)

Identiteit
- Missie van de organisatie (waar staan we voor?)
- Visie van de organisatie (waar gaan we voor?)
- Belangrijkste kernwaarden / principes

Doelstellingen (wat willen we bereiken?)
- Extern(t.a.v. de doelgroepen / cliënten)
- Intern (t.a.v. de medewerkers / vrijwilligers

Doelgroepen (op wie richt de organisatie zich? Voor wie doen we het?)
  + behoeften en wensen van de doelgroep

STRATEGIE
Hoe willen we onze doelstellingen bereiken?
Aanbod: onze dienstverlening en activiteiten,
  m.a.w.: met welke activiteiten willen we onze doelstellingen behalen?

Profiel van de organisatie (wat voor soort organisatie is dit?)
Kenmerken van de organisatie (plus: waarin onderscheidt zij zich?)

ONTWIKKELINGEN – TOEKOMSTIGE SITUATIE

Relevante ontwikkelingen
- In de omgeving (samenleving als geheel, lokale situatie)
- In het eigen werkveld

Knelpunten (intern)
kansen en bedreigingen (extern)

Beleidsvoornemens: hoe willen we op deze ontwikkelingen inspelen?

Wat hebben we daarvoor nodig? (inrichting organisatie, menskracht, middelen)

Werkwijze (hoe willen we dit gaan aanpakken? – Plan van Aanpak)

Tijdlijn (welk tijdsbestek hebben we daarbij voor ogen?)

Met welke partners? Met wie willen/ kunnen we samenwerken? (gericht op onze doelen)

Financiering Hoe verwerven we de benodigde gelden? Welke pijlers onze begroting willen we consolideren/ initiëren/ realiseren?

SLOTWOORD
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door