Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Landelijke netwerkdag

Dealen met het wij-zij denken, polarisatie in inloophuis en buurtpastoraat
2 november Stem in de Stad te Haarlem

Stem in de stad is een prachtig centrum met inloop, postadressen, straatpastoraat, bezinning etc. ’s Morgens gaat u op verkenning bij diaconale projecten en ’s middags doet filosoof Bart Brandsma uit de doeken hoe je op constructieve manieren met polarisatie om kan gaan. Bekijk hier alvast zijn polarisatieschema. Ook dit jaar is er een pitchwedstrijd. Lees alles over deelname, inzenden kan tot 13 oktober.

lees meer >>
 
Koningin Maxima bezoekt Jessehof

De voorzitter van Netwerk DAK praatte Koningin Maxima bij over het belangrijke werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Dit ter gelegenheid van 60 jaar Kansfonds, dat dit werk met de meest kwetsbare mensen financieel ondersteunt. Bekijk hier Koningin Maxima in gesprek met bezoekers van de Jessehof in Delft. Lees verder het hele nieuwsbericht van Kansfonds waarom het werk van inloophuizen belangrijk is en financiele ondersteuning krijgt. Lees de bijdrage van Andries Baart tijdens het bezoek met zes dilemma's.

lees meer >>
 
regionale bijeenkomsten PR uit het hart

In het voorjaar hadden we drie geweldige bijeenkomsten over pr. `We hebben al een half pr plan geschreven en we zaten opeens vol creatieve ideeën´, zei één van de deelnemers bij de afsluiting. Er volgen nog drie bijeenkomsten:

Woensdag 13 september 19.00 uur Inloophuis Czaar 51 in Amsterdam-Oost

Maandagavond 25 september 19.00 uur De Herberg in Dronten
Woensdag 25 oktober 14.00 uur Inloophuis Etten-Leur

 
De regionale bijeenkomsten gaan over PR en bekendheid. Het gaat niet alleen over (social) media, maar vooral ook over de dilemma’s erachter. Hoe maak je tijd voor pr en communicatie? Hoe zorg je voor de privacy van de bezoekers? Wat is een goede verhouding tussen inzet en resultaat? En, het belangrijkst, wat is eigenlijk de boodschap, die je wilt vertellen, en hoe zorg je dat die ook juist en recht uit het hart, overkomt?

Aarzel niet en meld je aan per mail.

 

lees meer >>
 
29 september Kerk en Zorgdag

Omgaan met eenzaamheid is het thema van de studiedag Kerk en Zorg. Inleiders zijn Anja Machielse (bijzonder hoogleraar) en Teus Hubert. Praktijkervaringen worden gedeeld door 6 organisaties. Het gehele programma en opgaveformulier zijn te vinden op de site van Kerk in Actie.

lees meer >>
 
Digitaal magazine over levensvragen en ouderen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen geeft een digitaal magazine uit waarin veel informatie wordt gegeven over vragen die ook voor u mogelijk interessant zijn. U kunt dit e-zine aanvragen via info@netwerklevensvragen.nl.

 
Armoede en Kinderen

Kunnen kinderen uit arme gezinnen nog wel meedoen in de samenleving? Daarover gaat Speelruimte, het onderzoek van stichting De Vonk. Bestel het rapport hier.
 

lees meer >>
 
Stadspredikant

Vereniging Beraad Grote Steden sprak over stadspredikanten. De urgentie van kerkelijke presentie in de stad en hoe de kerk ook werkelijk iets voor de inwoners van de stad kan betekenen, wordt gevoeld. Daarbij wordt niet alleen aan diaconale projecten gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan de kerk als stilteplek. Het heeft veel raakvlakken met buurtpastoraaat, straatpastoraat en inloophuizen.
 

lees meer >>
 
inloophuis helpt tegen eenzaamheid

Mooie portretten van drie bezoekers van Ido-Lelystad, gemaakt door Omroepflevoland in een serie over het werk van IDO. Als je de filmpjes ziet, dan besef je dat het iedereen kan overkomen dat je even niet meer weet hoe het verder moet. Kijk hier voor de portretten.

 
ondersteuning bij armoede

De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.
 

lees meer >>
 
meedoen samen uit de armoede

‘Meedoen, samen uit de armoede!’ is het nieuwe programma van het Oranjefonds gericht op aanjagen van sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017, de werving start in april.

lees meer >>
 
Meer dan een dak

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers. Een uitgave van Netwerk DAK.
Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal
 
Op 10 maart werd het boek gepresenteerd op een goedbezochte bijeenkomst, Met reacties van René de Reuver, scriba van de PKN; 'Ik ben zeer onder de indruk en heb diep respect voor al het werk dat op zoveel locaties in ons land gebeurt. 'Hij gaf de volgende overweging mee: 'In onze seculiere, geprotocolliseerde samenleving komt het naar mijn overtuiging aan op ‘missionaire presentie’. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om op bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in en aan ‘het verhaal dat gaat’,  ons gaande houdt en perspectief biedt. Graag doe ik daarom de suggestie aan de presentiegedachte het woord missionair toe te voegen. Dit alles in de hoop, op weg naar 2025, op al die prachtige plekken in ons land ‘meer dan een dak’ te zijn.
Willem Giezeman, oprichter van Stagehuis Schilderswijk, drukte de aanwezigen op het hart om 'mee te bewegen' met wat speelt in de buurt en niet te strak vooraf te plannen. Kijk ook goed naar andere burgerinitiatieven en zoek daar aansluiting bij was zijn boodschap.
 
'Onze grootste dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich op meer dan 100 werkplekken inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn of in de marge van de samenleving zijn beland of gedrongen. Dit boek, het boek dat Netwerk DAK vandaag presenteert, is een boek over hen, een boek van hen, en ook een boek voor hen. Een klein monument voor die 7500 vrijwilligers die gezamenlijk per jaar meer dan 2.000.000 vrijwillige uren inzetten. Vaak achter de schermen, in stilte. Maar dit boek zet hen als is het voor even, in de schijnwerper.' dat waren de woorden van Piet Kuiper, voorzitter van Netwerk DAK.


Klik hier om het boek te bestellen
Klik hier om het boek te downloaden
Lees hier de reactie van René de Reuver, scriba PKN
Lees hier de inleiding van Jan van Opstal
Lees hier de inleiding van Piet Kuijper

 

lees meer >>
 
handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL maakte een handreiking over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen.

lees meer >>
 
Nederlandse daklozen naar Paus Franciscus

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome. Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus. De begeleiding van deze reis was in handen van Drugspastoraat Amsterdam, Stichting Ervaring die Staat , het bisdom Roermond en netwerk DAK.

Bekijk hier het fotoverslag
Bekijk hier de uitzending van Kruispunt

lees meer >>
 
Zingeving in het gesprek

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit.
 

lees meer >>
 
Buurtkerken en buurtdominees

We koken voor heel veel mensen
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk.

lees meer >>
 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeed tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Lustrumboekje Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat.
 

lees meer >>
 
Kerk en evenement


De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk, door Ronelle Sonnenberg.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
Meer dan een dak
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door