Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Evaluatie en beleid

 
Evaluatie: Verhalen vertellen iets

In de evaluatie 'Verhalen vertellen iets', zijn bezoekers van Markt 17 in Wageningen aan het woord. Zij vertellen wat het inloophuis voor hen betekent. Evalueren wordt steeds belangrijker om aan partners te laten zien wat het werk teweeg brengt. De gehanteerde methode van evalueren is Most Significant Change. 

lees meer >>
 
Buurthuis in zelfbeheer

In de Utrechtse Rivierenwijk runnen de buurtbewoners zelf hun buurthuis. Dat blijkt goed te werken: collectief ondernemerschap werkt in De Nieuwe Jutter. De bewoners namen zelf het heft in handen toen hun buurthuis gesloten dreigde te worden. En met succes.

Een belangrijk aspect van succesvol zelfbeheer van een buurthuis in een stedelijke omgeving werd snel duidelijk – de aanwezigheid van een professional. En dan niet een professional die alles regelt, maar iemand die ruimte schept en ondersteunt. BuurtpastorTitus Schlatmann vervult deze rol in De Nieuwe Jutter.

lees meer >>
 
Handleiding

Handleiding 'DAK bij de tijd'
Deze handleiding is geschreven voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat die eens goed naar de organisatie willen kijken, die beter willen inspelen op de vragen die er zijn, die hun werk willen versterken en verbreden.
Download de handleiding
 

 
beleidsplan

In het Raamwerk inhoud beleidsplan vindt u een checklist van de onderdelen die in een beleidsplan thuishoren.

lees meer >>
 
Huisregels

Voorbeeld: Huisregels van aanloophuis De Groene Luiken, een aanloophuis met veel dak- en thuislozen.

Voorbeeld: Huisregels van inloophuis De Parasol.

Voorbeeld: Huisregels van inloophuis De Ruimte.

Voorbeeld: Huisregels medewerkers De Groene Luiken.

Voorbeeld: Notitie taakverdeling aanloophuis De Groene Luiken.

Voorbeeld van huisregels van het Aanloophuis Leeuwarden, een inloophuis waar veel verslaafden komen.
Voorbeeld: Huisregels Oer de Brege.

 
Salaris medewerker

Welke inschaling kies ik voor een betaalde medewerker. Hoe omschrijf ik taken en verantwoordelijkheden?

lees meer >>
 
Functie omschrijvingen

 Voorbeeld: Coördinator De Parasol.

Voorbeeld: Coöordinator De Wijkplaats.

Voorbeeld: Functie omschrijving van een straatpastor.

 
Betalen voor de koffie

In het ene inloophuis betalen de gasten voor de koffie, in het andere niet.

Download of lees meer.

lees meer >>
 
Goed besturen

Het tijdschrift Bestuur Rendement houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen waar u als bestuurder mee te maken krijgt: voorwaarden voor anbi-erkenning; vrijwilligersvergoeding en belasting, verzekeren, veranderingen in het arbeidsrecht, fundraising, veiligheid en privacy. Netwerk DAK heeft een abonnement en kan helpen met zoeken.

Ga naar de website van Bestuur Rendement.

 

 
Scenes in de Copy Corner

Om het sociale weefsel van de veranderde wijken en steden te versterken, zijn plekken nodig waar diverse mensen elkaar vanzelfsprekend tegenkomen en daardoor herkenbaar, vertrouwder en benaderbaar voor elkaar worden. Dat geberut in een inloophuis, maar ook in een kopieerwinkel.

lees meer >>
 
Gebouw en gastvrijheid

Hoe kun je sturing geven aan de ruimtelijke aspecten van gastvrijheid. Welke rol speelt het gebouw en zijn inrichting daar in? Waarom zijn patroon, poort en plein de drie succesfactoren?

lees meer >>
 
Statuten en huishoudelijk reglement

Voorbeeld: Statuten.

Voorbeeld: Taak- en functieomschrijving bestuursleden.

 
voorbeeld beleidsplan dc Eindhoven

Uw organisatie wil een nieuw beleidsplan maken, uitgebreid of beknopt. Wij geven u een voorbeeld. Kijk hier voor het beleidspan van Diaconaal Centrum Eindhoven.

 
werkplan met armoedebestrijding De Buitenwacht in Dordrecht

Uw organisatie wil een nieuw werkplan maken, uitgebreid of beknopt. Wij geven u een voorbeeld. Kijk hier voor het werkplan van De Buitenwacht in Dordrecht.

 

 
Presentie in de participatiesamenleving

Presentie in de participatiesamenleving heet het artikel waarin wordt teruggeblikt op de landelijke netwerkdag van 17 november 2014.

lees meer >>
 
Most significant change

Wat betekent het inloophuis in jouw leven? Met die vraag gingen interviewers in gesprek met bezoekers van inloophuis Markt 17.
De resultaten werden besproken met de geinterviewden en daar wreden de belangrijkste punten uit gehaald en in ee rapport beschreven. Dat rapport werd op zijn beurt weer in een kring van mensen besproken. En op die manier kwam de belangrijkste verandering in beeld.

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door