Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Buurthuis in zelfbeheer

Download het artikel op Sociale Vraagstukken.nl

Dit artikel is gebaseerd op haar tussenrapportage van een beoogd vierjarig onderzoek dat laat zien hoe De Nieuwe Jutter is ontstaan en zich heeft ontwikkeld: Met vereende krachten. De Nieuwe Jutter. Buurthuis nieuwe stijl, Astrid Huygen, Utrecht, 2011.

Op Social Vraagstukken.nl volgde ook een kritische reactie.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door