Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Betalen voor de koffie

Wat is het beleid aangaande het betalen van de koffie en wat zijn de argumenten en de ervaringen daarmee? Uit de wisselende ervaringen blijkt dat er geen algemene regel is te geven. Goed beleid hangt af van de situatie ter plaatse en dat kan ook veranderen in de loop der tijd.

Bij In de Loop in Rotterdam moet iedereen de koffie betalen.
Argument: voor koffie moet je overal betalen.

Bij het Wijkpastoraat West in Rotterdam werd eerst het betalen afgeschaft.
Argument: Sommige mensen voelden zich verantwoordelijk voor anderen en betaalden dan voor die ander.
Nu wordt de koffie weer betaald.
Argument: In het Oude Westen in Rotterdam waren alle activiteiten in de wijk gratis, ook uitstapjes. Het vanzelfsprekende werkt niet goed, het wordt te vrijblijvend. We willen dat mensen er zich bewust van zijn, dat het allemaal georganiseerd moet worden.

Bij De Wissel in Schiedam wordt  een vrijwillige bijdrage gevraagd via de ‘koffiepot’. Het wordt wel wat gestimuleerd…
Argument: je ziet mensen die overal gratis koffie drinken.

Bij de Groene Luiken in Vlaardingen is de koffie gratis.
Argument: Onder de bezoekers zijn veel dak- en thuislozen die gewoon niets hebben.


De vrijwilligers schenken de koffie in. Zij doen dat niet op commando. Zij bepalen zelf wanneer ze inschenken. Als ze in gesprek zijn, dan moeten de gasten even wachten.Sommige gasten trakteren als ze iets te vieren hebben. Dat is leuk. Gastheren en gastvrouwen letten wel op dat er geen druk wordt uitgeoefend op andere gasten om ook te trakteren. Immers, niet iedereen wil dat of kan dat.

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door