Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Straat- en drugspastoraat

Werkwijze

Straat- en drugspastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingvragen. Dit kunnen vragen zijn rond leven en dood, rond verlies van zingeving en eigenwaarde en verdriet daarover. Het kan gaan over rouw of eenzaamheid. Het kent een grondhouding van onvoorwaardelijk en belangeloos aanwezig zijn, met aandacht, respect en trouw. Het werkt outreachend en zoekt telkens naar een professionele balans tussen nabijheid en distantie. Het is gastvrij en aanvaardt mensen zoals ze zijn, met alles wat ze zijn en alles wat ze niet kunnen zijn. De pastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe ze die verwoorden en verwerken.
Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In klassieke tijden was degene die haar toevlucht zocht bij het altaar, veilig zodra ze het altaar vast had. In die zin is straat- en drugspastoraat een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op adem komen en mag je kwetsbaar zijn.
Door trouw te zijn met gemarginaliseerde mensen, wekt de pastor vertrouwen. Vertrouwen kan ook alleen gewonnen worden door zelf betrouwbaar te zijn. Vanuit die solidariteit worden positieve krachten aangeboord die een gevoel van eigenwaarde versterken. Deze vorm van bemoediging (“empowerment”) kan nieuwe moed oprakelen, evenals hoop en doorzettingsvermogen. De pastor helpt enerzijds om grenzen te accepteren en spoort anderzijds gaven en talenten voor overleven op en wijst de weg hoe die in te zetten.
Vanuit de samenleving slaat de pastor een brug naar mensen die het gevoel hebben daar buiten te staan. Aan hen laat de pastor zien dat ze gezien en gekend worden. Door deze verbondenheid kan er een verband groeien, met de pastor en met elkaar. In het straat- en drugspastoraat kan verbinding gezocht en liturgisch gevierd worden, met zichzelf, elkaar, God en de mensen.
Het straat- en drugspastoraat wortelt in een open christelijke inspiratiebron en staat open voor mensen van elke levensbeschouwelijke richting.
Er wordt vanuit een uitvalsbasis gewerkt, waar de pastor bereikbaar is, maar verder is zij vooral op straat te vinden. Bij afscheid en uitvaart speelt het straat- en drugspastoraat vaak een onmisbare rol.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door