Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Bierversiering bij het Hanghok

De Hangplek was een begrip. Een picknickbank met een dak erboven, op een veldje waar niet te veel mensen in de buurt wonen. En toch ook nog in de binnenstad. Er was een soort gedoogbeleid van kracht, want de praktijk was dat er werd gedronken, gebruikt, gedeald, behoefte gedaan, geslapen, wat allemaal niet mag.

Ik leerde de hangplek kennen in mijn eerste week op straat. Het was niet vanzelfsprekend dat er mensen kwamen die niet van 'het circuit' waren, maar een goed woord werd doorgepraat en ik bleef welkom op de ultieme plek van de straat. En gaandeweg kwam ik er achter dat het meer is dan een gedoogplek. Er werd niet alleen gebruikt, maar ook gewaarschuwd en voor elkaar gezorgd. Er werd gedronken, maar ook ontmoet. Er werd herkend, gepraat, geïnformeerd naar elkaar. Een plek voor gesprek, ook. Een geliefde en gehate plek, omdat je je lotgenoten er trof, maar ook omdat niet iedereen geconfronteerd wilde worden met zijn lotgenoten. Zeker niet degenen die het het moeilijkst hebben. Hangplek ontmoetingsplek. Hangplek afvoerputje van de stad.

En zo vond iemand het de moeite waard om de plek waar hij soms halve dagen doorbracht, waar hij maten en lotgenoten zag en een van de weinige plekken waar hij het gevoel had er te mogen zijn, ietsje meer van hem te maken. Met wat voorhanden was: lege halve liters bier.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door