Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Handboek diaconiewetenschap

Download  hier de bestelfolder.

Diaconaal doen doordacht
Handboek Diaconiewetenschap

 
Op 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. 
 
• Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap
• Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken
• Biedt een actuele theoretische basis  
 
Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden.
 
Het boek is geschreven door de redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele aangezochte auteurs. Het initiatief lag mede bij de Diaconale Studiekring en het landelijk bureau DISK. Diaconaal doen doordacht voorziet in een behoefte bij de theologische en kerkelijke (ambts)opleidingen.  
 
Interessant is dat Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap de nadruk legt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven rond de diaconale praktijk. De tien verhalen zijn een voorbeeld van hoe thans diaconie en diaconaat zich ontwikkelt, zich presenteert en uitgevoerd wordt. Het eerste deel opent met een inleiding op diaconie en geeft een speciale plaats aan verzoening binnen diaconaat. Het tweede deel bevat reflecties op de tien praktijkbeschrijvingen waarin gekeken wordt naar de maatschappelijke context, de organisatie, en het diaconaal handelen. Het derde deel sluit af met theologische leerpunten die naar voren komen uit de tien praktijkbeschrijvingen.  
 
De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Ellen Hogema, dr. Trinus Hoekstra, dr. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf, Ploni Robbersvan Berkel, drs. Herman van Well, dr. Jozef Wissink en dr. Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie).

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door