Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Nederlandse daklozen naar Paus Franciscus

De volgende organisaties gaan mee met de reis:
Drugspastoraat Amsterdam
Ervaring die Staat Eindhoven
Inloophuis 't Hemeltje Eindhoven
Dienst Kerk en Samenleving Limburg

De ontmoeting wordt georganiseerd door Fratello. Zij hebben ervaring in internationale evenementen met kwetsbare mensen en werken zoveel mogelijk samen met degenen die met hen optrekken. Voor alle reizigers maakten ze een boekje met teksten. Dat werd voor ons in het Nederlands vertaald.


Voor de reis werden bijdragen toegezegd door fondsen en relgieuzen.
Met RKK werd contact opgenomen. Een journalist filmt in Rome en maakte opnamen vooraf. De uitzending van Kruispunt op zondag 20 november besteedt 25 minuten aan de reis.

Elke organisatie hield drie voorbreidingsbijeenkomsten. De reizigers die mee gaan, ontvingen ter voorbereiding een boekje met teksten.
Tijdens de reis zijn er steeds gesprekken in groepjes, om samen te praten over het algemene programma en wat dat oproept bij de reizigers.

De groep reist per bus. Deze vertrekt op woensdagmiddag vanuit Maastricht. Na een hele nacht reizen, komt men in de loop van donderdag aan in Rome. Het verblijf is in een hotel voor pelgrims dat geruns wordt door religieuzen. Het ligt midden in de stad, dicht bij de fonteinen van Trevi. Op vrijdag start het evenement met een ochtendgebed en dan een welkomstwoord en een catechese door paus Franciscus.


Onderstaand twee teksten uit het voorbereidingsboekje.

Gebed van Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man

God had een vader nodig voor zijn volk,
Hij koos een oude man,
en toen stond Abraham op…
Hij had een woordvoerder nodig,
Hij koos een schuchtere man die stotterde,
en toen stond Mozes op…
Hij had een aanvoerder nodig om zijn volk te leiden,
Hij koos de kleinste en zwakste,
en toen stond David op…
Hij had een rots nodig om zijn Kerk op de vestigen,
Hij koos een afvallige,
en toen stond Petrus op…
Hij had een gelaat nodig om aan de mensen zijn liefde uit te drukken,
Hij koos een prostituee,
en toen stond Maria Magdalena op…
Hij had een getuige nodig om zijn boodschap uit te dragen,
Hij koos een vervolger,
en toen stond Paulus uit Tarsus op…
Hij had een mens nodig om zijn volk bij elkaar te brengen
en opdat deze mens naar de anderen toe zou gaan,
en toen heeft Hij jou gekozen !
En zelfs al beef je, Is het mogelijk dat je niet zou opstaan…

Gebed van Christian, Gevangenis van Rouen
Iemand liefhebben is hem zeggen dat hij er weer bovenop kan komen, welk ook zijn situatie is, zijn lijden of zijn wanhoop. Het is hem zeggen:
« Wees niet bang van jezelf en van je verleden,
Wees niet bang van je kwetsuren, van het kwaad dat men je heeft aangedaan,
van de stommiteiten die jezelf begaan hebt of van de kindertijd die je hebt gehad.
Je bent vrij, je mag veranderen, je kan je leven opnieuw heropbouwen. »
Liefhebben is geloven dat elkeen die gekwetst is in zijn herinnering, in zijn hart, of in zijn lichaam, deze kwetsuur kan omvormen tot een bron van leven.
Liefhebben is hopen voor de ander en hem het virus van de hoop doorgeven.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door