Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Kerken en armoede

Download de brochure Betrokkenheid troef


De bundel 'Betrokkenheid troef' beschrijft een groot aantal voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland.
De voorbeelden worden voorafgegaan door inleidingen van Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, en Herman Noordegraaf, hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.
Betrokkenheid troef, januari 2016, Knooppunt Kerken en Armoede, 136 pagina’s, prijs: € 5,-
Kijk hier voor het Knooppunt Kerken en armoede.
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door