Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Bidden waar bidden onmogelijk wordt

Wat maakt het Annahuis tot een christelijk centrum?
“In het begin had ik daar ook vragen bij. Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Breda; dat in de eerste plaats. Maar tegelijk willen we dat de deur openstaat voor iedereen. Er komen veel moslims en ook de autochtone bezoeker heeft lang niet altijd een christelijke achtergrond. Hoe ga je daarmee om? We houden kerst- en paasvieringen. Dat is er allemaal nog wel. We werken vanuit een christelijke spiritualiteit, maar we leggen het er niet zo dik bovenop. Het zit hem meer in de waarden: open, eerlijk en goed met elkaar omgaan. Het is net als met de Nederlandse cultuur. Die is niet denkbaar zonder de christelijke waarden, maar die zitten door het alledaagse leven heen geweven.
Er zijn wel eens bezoekers die zeggen: ‘Bij het Leger des Heils daar kom ik niet, want daar willen ze je tot het geloof bekeren.’ Dan denk ik wel: je moest eens weten waar wij uit voortkomen.
Sommige oudere bezoekers hebben nog een kerkelijke achtergrond en dan komt geloof wel eens ter sprake. Andere hebben er niets mee. Dan begin je daar niet over.
We organiseren wel bezinningsochtenden, al is dat zelfs voor sommigen nog een brug te ver. Ze komen wel als het workshop heet, terwijl we hetzelfde doen.”
Lees het hele artikel op De Bezieling.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door