Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
presentie in de participatiesamenleving