Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Literatuurbericht diaconaat

Een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2013, is te vinden in Handelingen, tijdschrijft voor praktische theologie en religiewetenschap. Het geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Zowel wetenschappelijke publicaties aan de orde als uitgaven voor een breed publiek, die, hoewel niet wetenschappelijk van karakter, materiaal bevatten dat inzicht geeft in het diaconaat.
Ook niet abonnees kunnen het bericht downloaden: www.handelingen.com.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door