Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
PE Fondsadvies

Maatwerk advies en ondersteuning bij fondswerving

 
Het werven van fondsen en subsidies voor (missionair) diaconale projecten is voor veel werkplekken een toenemende zorg. Financiering van het werk vanuit de kerk(en) is niet langer voldoende of biedt geen zekerheid meer voor de langere termijn. Voor sommige werkplekken is dat zelfs nooit aan de orde geweest, zij moeten het helemaal op eigen kracht redden. Dit doet een stevig beroep op werkers en bestuurders. Succesvol werven van subsidies en fondsen is tijdrovend en intensief; het is niet iets dat je er 'zo maar even bij doet'. Het vraagt visie, inzet, vasthoudendheid en steeds meer professionaliteit want gemeenten en fondsen worden steeds veeleisender m.b.t. de kwaliteit van de aanvragen. Niet iedere werkplek is daar al voldoende voor toegerust en ziet soms met lede ogen kansen voorbijgaan.

Soms ook is het een kwestie van taal: men spreekt een andere taal en slaagt er niet in de essentie en de waarde van het eigen werk en de onmisbare ondersteuning van (vaak) kwetsbare mensen over het voetlicht te brengen. Het scannen van beleidsdocumenten, subsidievoorwaarden, doelstellingen en voorwaarden van fondsen en dit verbinden met het de praktijk van het eigen werk is een kunst op zichzelf. PE Fondsadvies kan u hier deskundig in bijstaan.

PE Fondsadvies heeft een in de praktijk van het werkveld ontwikkeld aanbod dat op maat kan worden ingezet. Maatwerk wat betreft de inhoud en aanpak van de ondersteuning en maatwerk binnen het beschikbare budget. Mogelijke vormen van advies en ondersteuning zijn o.a.:
  • oriëntatie op noodzaak, wensen en mogelijkheden met bestuur en werkers in de vorm van een adviesgesprek of workshop
  • analyse van kansrijke (lokale) subsidies, bijvoorbeeld in het kader van de Wmo en bij vermogensfondsen, verwoord in een advies
  • uitvoering van fondswervende activiteiten, variërend van contacten leggen, gezamenlijk overleg, aanvraagprocedure verzorgen inclusief opstellen/redigeren bijlagen zoals projectplan, opstellen evaluatieverslag ter verantwoording van de fondsbijdrage.
  • coaching van werkers bij het zelf uitvoeren van fondswervende activiteiten, gericht op kennisoverdracht en opbouwen eigen expertise
  • workshop 'Wegwijs in fondsen en subsidieland; wat & hoe van fondswerving
  • workshop opstellen beleidsplan en/of projectplan met een doorkijkje naar de evaluatie van het project, tussentijds en na afloop.
Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over uw situatie, wensen en behoeften en de eventuele mogelijkheden van ondersteuning, eenmalig of gedurende een langere periode.
Telefonisch: 06-26744502 of via e-mail: pamermen@gmail.com

Van Pieternel Ermen vindt u op deze website de volgende documenten:

Behoeftenonderzoek Diaconaal Centrum Zaandam 2010
Raamwerk Inhoud Beleidsplan
Succesfactoren voor het werven van Wmo gelden
Op de website van Kerk in Actie vindt u de Wmo map

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door