Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
De kramp voorbij

De kramp voorbij, Theologische noties bij zending, presentie en kerk,
Jannet van der Spek, Narratio, 2010, 358 pp., ISBN 9789052639314.

In een aantal steden heeft de kerk werkers aangesteld om op grond van het evangelie aanwezig te zijn in achterstandsbuurten. Het zijn buurten waar de traditionele kerken vaak allang verdwenen waren.

Van 2001 tot 2005 deed Jannet van der Spek in opdracht van de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Kerk Nederland onderzoek naar de theologische en ecclesiologische dilemma’s die uit dat werk voortkomen.

Wat heb je die mensen te bieden?
Hoe breng je werkelijk de ontmoeting met de ander tot stand?
Wat is zending nu eigenlijk?
Wat betekent het evangelie buiten de liturgie en de geloofsgemeenschap?
Hoe koppel je terug naar de geloofsgemeenschap die jou gezonden heeft? Of gaat het eigenlijk om heel andere vragen?
Jannet van der Spek onderzocht na-oorlogse auteurs die theologisch reflecteerden op hun werk en interviewde werkers in het heden.


 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door