Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Betekenisvolle plek


 In het meester Geertshuis, dat nu ruim 3 jaar draait, zijn de vaste activiteiten een baken voor de gasten. De warme huiskamer van Deventer trekt 4 middagen  per week een bonte stoet  van mensen, de jongste 15 maanden samen met haar moeder , de oudste tegen de 80. De een loopt even binnen om zijn mailbox te checken, de ander om  even  een praatje te maken met anderen, anders spreekt ze niemand op een dag. De dakloze om zich te warmen omdat er alleen nachtopvang voor hem geregeld is, de volgende om een advies omdat ze een rekening niet kan betalen. Er wordt meegeleefd met elkaar, toen gast Jan geopereerd werd zorgde Manon dat er bezoek kwam en kaarten gestuurd werden. Het spreekuur wat we eens per week houden is er om nog nauwkeuriger te luisteren en eventueel achter instanties aan te gaan. Ik denk aan de hulp aan Miranda die met stichting present in de haar toegewezen woning aan de slag kon, en het fris en leefbaar kreeg. Een welverdiend begin na een moeilijke periode.
Ook werkten we nauw samen met andere organisaties, zo begeleiden  we het burgerinitiatief “boompje-beestje”: een nachtopvang voor niet-verslaafden in zelfbeheer. Iets wat nog in ontwikkeling is, maar waarvan wij merken dat er grote behoefte aan is. Maar ook waren er contacten met de instanties  in de verslavingszorg , psychiatrie, woningbouw en vluchtelingenwerk . We werkten samen aan een schilderij met Rechtop! en  verwezen gasten naar de vriendendienst, het maatjes project voor mensen met psychische klachten. Ook vond het schuldhulpmaatje project onderdak bij ons, en is er een start gemaakt met de hulp aan diverse mensen met  ( dreigende) schulden. Zo vullen we elkaar aan en krijgen we zaken voor elkaar die het individu alleen niet lukt.
Soms staan we echt machteloos. Zo is er Igor, die al tijden op een koude zolder slaapt van een gebouw in de binnenstad. Stateloos, hij mag niet blijven en kan niet teruggestuurd, mag niet werken en mag niets opbouwen: week in week uit komt hij langs, en zorgen we ervoor dat hij net niet kopje-onder gaat. Maar de Nederlandse instanties doen niets.
Het is een soms lastig spel wat gespeeld wordt. Al die verschillende situaties,  de diversiteit van karakters . de ongelijkheid in kennis en mogelijkheden.  De weerbarstigheid van het leven, en de keuzes die mensen  maken. De mangel van de overheid waar bezoekers in terecht komen. De crisis die nu echt voelbaar wordt juist onder onze gasten. Hoe geven we ruimte aan elkaar? Wij geven gestalte aan de samenlevingsopbouw anno nu. Met gedreven vrijwilligers  , die minstens zoveel terugkrijgen als zij geven. In al die diversiteit is er soms even een hele grote verbondenheid. Het meester Geertshuis als betekenisvolle plek hartje deventer. Een portaal van de kerken naar de samenleving. Kom eens aanlopen, als u in de buurt bent!
 
Ceciel Funnekotter
Het meester Geertshuis is geopend maandag, woensdag, vrijdag zaterdag van 13.30-16.30.
reageren? ceciel@meestergeertshuis.nl
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door