Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Download hier het artikel dat David ter Avest schreef in Sociaal Bestek, maart 2016.

Veel buurthuizen zijn geloten, of zijn door buurtbewoners in zelfbheer overgenomen toen de lokale overheid stopte met financieren. Daarnaast zijn er veel nieuwe ontmoetingsplekken ontstaan, waarbij gemeenten en zorginstellingen een stimulerende rol spelen. Denk aan ontmoetingsplekken in flatgebouwen, speeltuinen of koffiehoekjes in sportkantines. In Amsterdam en Rotterdam zijn tientallen 'huizen van de wijk'. Er zijn grote verschillen, maar ook overeenkomsten. Het lijkt of al deze plekken die van, voor en door bewoners zijn, vanzelf lopen. Maar er zijn de nodige knelpunten.
1.De financien. Een gemeente die subsidieert kan veel vrijheid laten, maar ook flink sturen."Van boven bedenkt met nieuwe concepten, strategien en (subsidie)regels", schrijft Ter Avest.
2.Uitsluitingsmechanismen en een 'ons kent ons'-sfeer liggen op de loer. Daar is een sociale professional nodig die wel het inititatief laat, maar ook intervenieert om het publieke karakter te behouden.
Toch zijn deze ontmoetingsplekken belangrijk voor het onststaan van sociale netwerken. Ter Avest bepleit dan ook dat er een interactie op gang komt tussen deze plekken en de sociale wijkteams: zij kunnen elkaar versterken. En dat er meer middelen beschikbaar komen om deze plekken te faciliteren. "Veel plekken hebben door de jaren heen vaak een unieke werkwijze en cultuur ontwikkeld die past bij de buurt. Wellicht niet volgens bewezen interventies of een geijkte methodiek, maar er wordt inventief gewerkt aan het persoonlijk welzijn en aan vitale buurten en wijken. Behoud en koester dit en leg, op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, verbindingen met deze alledaagse praktijken."

Meer lezen, kijk hier voor de de twee publicaties van de WMO werkplaats Rotterdam over regilieus geïnspireerde praktijken.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door