Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Almachtig kwetsbaar

R. van Eijk sma (Red), T. Boesten, B. van Geffen, T. van den Hoogen, H. IJzerman,
A. de Krijger en F. Wijsen sma, Garant Uitgeverij Antwerpen/Apeldoorn, www.maklu.be, 2006, ISBN 978-90-441-20929 Te bestellen via de boekhandel of via H. Hoeben sma, Rijksweg 15, 6267 AC Cadier en Keer, 043-407.7373, € 14,90 (incl. verzendkosten)

De Presentie-benadering is op dit moment erg actueel binnen de werkvelden van zorg en welzijn. Vaak wordt hierbij over het hoofd gezien dat presentie decennialang wortels heeft binnen de missionaire wereld. Veel missionaire werkers, met name religieuzen, gebruiken deze methode al lang om mensen nabij te zijn. De artikelen van de diverse pastores en theologen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ niet alleen actueel is, maar ook meer dan een werkmethode.

De missioloog Frans Wijsen (RU Nijmegen) opent met een historische schets van de SMAbetrokkenheid bij de ‘presentie-benadering’ aan de voormalige UTP. Toine van den Hoogen (RU Nijmegen) stelt de prangende vraag hoe presentie theologisch / missionair is te legitimeren in een tijd dat het christelijk godsgeloof geen vanzelfsprekendheid meer is.“Hoe houd je presentie vol?”. De beantwoording
van die vraag pakt praktijkbegeleider Herman IJzerman aan. Hij daagt uit om de eigen praktijkervaring te verbinden met beelden, en vervolgens na te gaan waar praktijk en beeld elkaar beïnvloeden en verrijken. Bob van Geffen levert vanuit zijn ervaring en optiek als diocesaan bestuurder strategische ankerpunten voor het presentiewerk. In het laatste deel staan persoonlijke ervaringen en reflecties centraal. Tom Boesten, secretaris van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen, begint met eenweergave van de presentiegedachte binnen de missionaire traditie van religieuzen. De Rotterdamse buurtpastor Alexandra de Krijger beschrijft daarna op indringende wijze haar tocht met een moslimvrouw door de Nederlandse woestenij van regels en bureaucratie in een vreemde, vaak als vijandig ervaren omgeving. Justitiepastor Ryan van Eijk blikt terug op het contact met een jeugdige gedetineerde en de bijzondere rol daarin van het alledaagse spel dammen. Van den Hoogen sluit tenslotte met een zoektocht naar een idioom voor ‘het geheim van presentie’. Hij doet hierbij een beroep op hedendaagse kunst en literatuur en gaat te rade bij de mysticus Ruusbroeck.

De bundel is verschenen bij het 150-jarig bestaan van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA). Het is de weerslag van drie studie– en ontmoetingsdagen, die vanwege dit jubileum georganiseerd werden en waar de betekenis van de presentiebenadering vooral vanuit de katholieke, missionaire traditie centraal stond.

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door