Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Aanpak sociaal isolement en armoede in Antwerpen

Download het verslag
of ga naar de website van Open Huis

"Tijdens het ‘Verzet-je’ van 10 november 2010 werd er zoals altijd de actualiteit overlopen met de leden van de werkgroep. Net als vele andere Antwerpenaren waren de deelnemers geschokt door het krantenarikel uit Gazet van Antwerpen, dat verslag bracht over een man die in complete afzondering leefde en al twee jaar dood was toen de deurwaarder zijn lichaam vond.
VTM bracht naar aanleiding van het artikel een reportage over sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen, waarin de moeder van één van de deelnemers in beeld kwam omdat ze zich eenzaam voelde, dat terwijl ze iedere dag bezoek kreeg van haar dochter.
... Al gauw ging het gesprek over wat dat betekent, zich ‘eenzaam’ voelen.
Naar aanleiding van dit gesprek werd er voorgesteld om dieper in te gaan op wat dit in ieders leven betekent. We besloten samen met de Open Huis-leden om er een projectthema van te maken, en zo te bekijken hoe Open Huis kan meewerken aan enerzijds de rapportage en aanbevelingen over het thema, en anderzijds aan het ‘indijken’ van sociaal isolement en eenzaamheid, door het uitwerken van een (geïntegreerde) aanpak en activiteitenaanbod."

OVERZICHT VAN HET PROJECTWERK
Doorheen het project onderscheiden we volgende soorten activiteiten:
•activiteiten voor de doelgroep: activiteiten voor mensen in armoede rond het projectthema -
vorming, infosessies, discussie- en overlegmomenten, groepsbijeenkomsten, buurtfeesten enz. Via de specifieke methodiek ‘Verzet-je’ organiseren we structurele participatie en informatie van de doelgroep rond het thema
•externe vorming: vorming over het projectthema voor derden (partners, professionals, ...), georganiseerd door Open Huis
•extern overleg, sensibilisering en samenwerking: dialoogmomenten, overleg en samenwerkingsinitiatieven m.b.t. het projectthema in functie van verbreding van het thema en van de aanbevelingen

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door