Netwerk DAK
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Uitnodiging boekpresentatie

Feestelijke manifestatie

Vrijdagmiddag 10 maart

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers

Een uitgave van Netwerk DAK.
Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal

 
In de Pauluskerk te Rotterdam, met aansluitend gelegenheid tot rondleiding.
 
Het boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verrichten voor en met  mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun positie en over hun toekomst.

Kijk hier voor het programma
Klik hier voor het aanmeldformulier
 

lees meer >>
 
samen tegen armoede

Samen tegen armoede
 
Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland
 
Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.
 
Klik hier voor de volledige uitnodiging

lees meer >>
 
handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL maakte een handreiking over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen.

lees meer >>
 
Doorgaan en doorpakken in Schiedam

Op 28 september 2016 hielden inloophuis de Wissel en ontmoetingshuis de Weerklank, een mini-symposium. Het thema was: ‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit? De conferentie heeft enerzijds opgeleverd dat het van veel waarde is wat we als inloophuizen doen en dat het van groot belang is om dat werk van harte, met enthousiasme en energie voort te zetten.
Anderzijds zijn er ook nieuwe mogelijkheden die we zeker niet moeten laten liggen.
Het gaat dus niet om ‘doorgaan of doorpakken’, maar om ‘doorgaan en doorpakken’.
 

lees meer >>
 
Trainingscentrum Kor Schippers zoekt nieuwe trainers


Het trainingscentrum traint besturen, vrijwilligers en beroepskrachten binnen het werkveld van buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen en daarbuiten. Het trainingscentrum zoekt nieuwe collega’s.  Meld je aan voor een oriëntatie middag. Kijk hier voor meer informatie.

 

lees meer >>
 
Nederlandse daklozen naar Paus Franciscus

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome. Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus. De begeleiding van deze reis was in handen van Drugspastoraat Amsterdam, Stichting Ervaring die Staat , het bisdom Roermond en netwerk DAK.

Bekijk hier het fotoverslag
Bekijk hier de uitzending van Kruispunt

lees meer >>
 
inspiratienota 2016

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, bieden wij U met veel genoegen dit jaar onze vijfde Inspiratienota over armoede in Den Haag aan.

De nota bestaat uit signalen uit de praktijk van een 60- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben.


 

 
Onze missie bij de tijd Strategie voor de toekomst

Op 12 oktober 2016 vond de landelijke dag van Netwerk DAK plaats in Utrecht. Het ochtendprogramma vond plaats op 5 verschillende locaties in de stad. Voor het middagprogramma waren we te gast in De Wijkplaats. Theater, een pitch waarin projecten zich presenteerden, een inleiding van Hendrik-Jan Graber over betrokkenheid en informatie over de activiteiten van netwerk DAK stonden op het programma.
 

lees meer >>
 
Uitslag pitch DAK bij de tijd

De Eusebiusparochie Arnhem won met het buurtserviceproject de hoofdprijs van €1000,- in de pitchwedstrijd tijdens de netwerkdag. Zij kregen de prijs vanwege de constructieve samenwerking met buurtmaatje en diverse lokale fondsen.
 

lees meer >>
 
Registratiesysteem voor inloophuizen

De Regenbooggroep, die in Amsterdam 8 inloophuizen heeft, ontwikkelde een registratiesysteem. Dat is nu open source: andere inloophuizen mogen dit systeem, of modules er uit overnemen en zelf gebruiken. Enige aanpassing zal altijd nodig zijn, maar toch is dit een mooi aanbod voor wie zoekende is.
 

lees meer >>
 
Zingeving in het gesprek

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit.
 

lees meer >>
 
Buurtkerken en buurtdominees

We koken voor heel veel mensen
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk.

lees meer >>
 
Training voor beroepskrachten


Fokje Wierdsma start een nieuwe leerroute. Collega’s die het werk kennen, leren met en van elkaar. Joke Visser start in oktober 2016 een nieuwe intervisiegroep voor straatpastores die de dynamiek van de straat kennen. Beide zijn van het Trainingscentrum Kor Schippers. Kijk hier voor meer informatie.
 

 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeed tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Lustrumboekje Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat.
 

lees meer >>
 
Biblebox in uw inloophuis

Een bible-box met het Nieuwe Testament in verschillende talen, is dat iets voor uw organisatie? Dat kan nu via de Bijbelvereniging uit Barneveld.
 

lees meer >>
 
Uit de praktijk

De facebook pagina van De Herberg in Westervoort wordt dagelijks bijgewerkt. Maar ook in het echte leven bruist het. Meedoen aan een actie van Jumbo Mennings resulteerde in 193 pakketten voor de minderbedeelden in het dorp. Daarnaast is via hun facebook  weggeefhoek een stroom van goederen op gang gekomen. Tenslotte staat op youtube een filmpje rondom de kernwaarden van De Herberg.
Ook het inloophuis Wording in Hilversum is te vinden op youtube: een gesprek waarin vrijwilligers mooi verwoorden waarom zij vrijwilliger zijn.
In het filmpje 'Straatpastor Geert', vertelt Geert Rozema over zijn inspiratie.
 

 
Kerk en evenement


De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk, door Ronelle Sonnenberg.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
Uitnodiging boekpresentatie


Vrijdagmiddag 10 maart

meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door