Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Levensvragen in het inloophuis

Met de regionale bijeenkomsten willen we zicht krijgen op grenzen en mogelijkheden in de omgang met levensvragen als vrijwilliger en coördinator.
 

lees meer >>
 
nieuwe privacy wetgeving


Staat uw privacybeleid al op uw website? Volg voor de nieuwe wetgeving het 7-stappenplan van de Vereniging NOV.  Kijk hier voor het privacybeleid van Netwerk DAK.
 

lees meer >>
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat


Op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Dit biedt uitgelezen kansen om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Er is een poster, liturgiesuggesties en powerpoint.
 

lees meer >>
 
Conferentie toekomst maatschappelijke opvang

Deze conferentie van Open Hof en anderen, start met een lezing over de nieuwe hulpvragen van dak- en thuislozen. Jan van Opstal verzorgt één van de workshops, nl. over de meerwaarde van vrijwilligers bij de opvang. Kijk hier voor meer informatie over de conferentie op 8 juni in Groningen.
 

lees meer >>
 
Afscheid Andries Baart

Afscheid Andries Baart
Met een openbaar college ‘Waarnemen, een kunde’ nam Andries Baart afscheid van de stichting Presentie. Bekijk hier de afscheidsrede.
De Stichting Presentie gaat in volle vaart vooruit. Zij zoekt mensen en organisaties die in de ontwikkeling van presentie duurzaam met hen willen optrekken.

 

 
Expertmeeting Zorgzame Kerk

Er komen twee expertmeetingen over Zorgzame kerk. Woensdag 16 mei in Rotterdam en Dinsdag 29 mei in  Hoogeveen.
Als u interesse heeft, meld u dan aan.

lees meer >>
 
Diaconale studiekring op 14 september

Noteer alvast de datum, het programma volgt.
Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door herman Noordegraaf over diaconie om o de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 
Nieuw gezicht voor inlooophuis Culemborg

Inloophuis Culemborg heeft een nieuw gezicht en dit schreven ze aan Netwerk DAK: 'Vorig jaar tijdens de regionale bijeenkomst deden wij als bestuursleden van Inloophuis Culemborg veel inspiratie en ideeën op en daarmee zijn we enthousiast aan de slag gegaan.
Het resultaat is een “nieuw gezicht” voor ons inloophuis: een nieuw logo, een nieuwe folder en een eigen website! We zijn er reuzetrots op en nodigen jullie hierbij uit om die via onderstaande link te bekijken: www.inloophuisculemborg.nl'

lees meer >>
 
straatpastoraat

Wat bekent het als je een verhalen boek uitgeeft als straatpastor. Blijft er genoeg tijd over voor je contacten? Is het bijzonder om je verhaal terug te lezen in een boekje? Daar over spraken 13 straatpastores tijdens hun landelijke dag.
 

 
Fondsen steunen Netwerk DAK

Na gesprekken met fondsen, zijn ze bereid om het werk van Netwerk DAK in de komende jaren te steunen. Het werk dat in de inloophuizen, bij het buurtpastoraat en het straatpastoraat wordt gedaan, wordt door de fondsen belangrijk gevonden, omdat daarmee mensen worden bereikt die door anderen niet gezien en niet gehoord worden. Dat werk moet ook in de toekomst blijven bestaan en Netwerk DAK levert maatwerk om dit werk zichtbaar te maken en te ondersteunen.
Het bestuur van Netwerk DAK is blij met de bijdragen van Kansfonds, Stichting Rotterdam, Kerk in Actie, Sioc, Pin van de KNR.

 
Beleidsplan Netwerk DAK

Netwerk DAK heeft een nieuw ambitieus beleidsplan. Wat is nieuw de komende jaren? Innovatie op het vlak van financiën en in kaart brengen van trainingen en deskundigheidsbevordering. In 2018 start een pilot rond het werken met kwetsbare vrijwilligers. Wilt u meedoen met deze pilot, heeft u suggesties of vragen, neem dan contact op.

 

lees meer >>
 
Interview met straatpastor

'Ik ben onder de indruk van de totale identificatie van Jezus met de mensen aan de onderkant. In mijn opleiding heb ik natuurlijk alles geleerd over 'professionele distantie', nu kijk ik daar anders tegen aan. Je kunt echt naast mensen gaan staan zonder je professionaliteit te verliezen en je grenzen te overschrijden. Ach, door dit werk wordt je hart beroerd en dat moet ook!"
Aan het woord is Folly Hemrica in Ad Rem, blad van de Remonstranten.

lees meer >>
 
Lessen uit de werkwijze van straatpastores

Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met dak- of thuislozen die zorg mijden verscheen een handreiking met adviezen. Die werd geschreven op basis van de werkwijze van straatpastores en geestelijk verzorgers.

lees meer >>
 
Wijkpastor Bart vraagt aandacht voor vergeten mensen

"We lopen mee met de mensen, tot het einde toe. Het is eigenlijk een kwestie van beschaving, maar eenzaamheid en armoede zouden we in een moderne samenleving niet moeten accepteren. Het mag gewoon niet gebeuren.''. Lees hier het mooie artikel van deze inspirerende pastor in het AD.

 
De lukaskerk is mijn tweede huiskamer ...

"Thuis voel ik me eenzaam, hier niet. Ik zing ook op woensdagen mee in het Verhalenkoor. De Lukaskerk is mijn tweede huiskamer.”
In de armoede-special van het tijdschrift Volzin is een reportage opgenomen over een dagje Voedselbank in de Lukaskerk en en een gesprekje met Jenneke van Veelen van de individuele hulpverlening van Stek in Den Haag.

lees meer >>
 
ervaring met verslaving

Indrukwekkende persoonlijke verhalen op de website 'ervaring met verslaving'.
Het project is ontstaan vanuit de Straatraad van het Annahuis. Lees hier de verhalen van Allan, Rick, Hub en Delano.

lees meer >>
 
Verdeelde stad - verdeelde samenleving

"Voor mij is zorg over een verdeelde stad, zorg over een verdeelde samenleving', schrijft Simon Franke in het artikel 'Haarlem een gesegregeerde stad'. Haarlem is niet de enige stad waar de tweedeling toeneemt. Helder beschrijft Franke de mechanismes waardoor de sociale huurwoningen uit het centrum van de stad verdwijnen. Lees hier zijn artikel

 
Aandacht voor zingeving

In 2016 waren er regionale bijeenkomsten over zingeving.
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Haagse Huiskamer

In september lanceerde STEK Den Haag samen met Justice and Paece de Haagse Huiskamer, een creatief platform voor mensen die willen werken aan een stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Bekijk de video impressie van het launch event en ga daarna naar de agenda voor een overzicht van interessante bijeenkomsten die nog gaan komen.
 

lees meer >>
 
Luther inspireert het PSC in Antwerpen

Het PSC in Antwerpen bracht 9,5 stellingen aan op de kerkdeur. Op deze wijze laat het centrum in het Lutherjaar een stem horen tegen maatschappelijk onrecht en beschrijft welke waarden het naleeft.

lees meer >>
 
MST Tilburg taal leren in een sociale context

Het MST in Tilburg, geeft mensen die afhaken een kans om met taal aan de slag te gaan. Dat doen ze met 190 vrijwilligers:
Er zijn grote groepen mensen die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid of door een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar.
Het MST is er juist voor deze mensen in Tilburg.
De huiskamer heeft een belangrijke functie binnen het MST, als ontmoetingsplaats en als vindplaats voor sociaal kwetsbare mensen. Middels inclusieve gastvrijheid sluit men aan bij de bezoekers die kampen met sociale en/of  psychiatrische problemen.

 

lees meer >>
 
Koningin Maxima bezoekt Jessehof

De voorzitter van Netwerk DAK praatte Koningin Maxima bij over het belangrijke werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Dit ter gelegenheid van 60 jaar Kansfonds, dat dit werk met de meest kwetsbare mensen financieel ondersteunt. Bekijk hier Koningin Maxima in gesprek met bezoekers van de Jessehof in Delft. Lees verder het hele nieuwsbericht van Kansfonds waarom het werk van inloophuizen belangrijk is en financiele ondersteuning krijgt. Lees de bijdrage van Andries Baart tijdens het bezoek met zes dilemma's.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door